Dezynfekcja – Dezynsekcja – Odkażanie – Odgrzybianie – Warszawa

Firma ARTEC inż. Paweł Tiunin od lat współpracuje z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania obiektów ruchomych, ze szczególnym ukierunkowaniem na obiekty zabytkowe, dzieła sztuki, zbiory archiwalne i biblioteczne oraz przedmioty użytkowe, w tym ubrania i buty (po leczeniu grzybicy stóp). Usługi wykonywane są w stacjonarnej, próżniowej komorze fumigacyjnej, znajdującej się na terenie Muzeum.

Specjalizujemy się w dezynfekcji, dezynsekcji i likwidacji wszelkiego rodzaju pleśni, grzybów i bakterii niszczących zabytki, dzieła sztuki, archiwalia, książki, pamiątki oraz przedmioty użytkowe. Wykonujemy odkażanie i odgrzybianie tkanin, dywanów, gobelinów, przedmiotów egzotycznych, zbiorów archeologicznych, eksponatów muzealnych i innych skażonych przedmiotów. Likwidujemy także szkodniki (owady i ich larwy) niszczące drewno, tkaniny i papier. Ofertę  kierujemy  zarówno do Klientów instytucjonalnych, jak też do osób prywatnych.

Metoda i stosowane środki

Zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania wykonujemy w nowoczesnej, próżniowej komorze fumigacyjnej o wymiarach: wys.2m x szer.1,7m x głęb.2,5m (pojemność 8,5 m3), wyposażonej w systemy zapewniające bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie gazowań z ciągłą kontrolą i zachowaniem zadanych parametrów procesu. Proces dezynfekcji, na który składa się faza przygotowania (zależna od rodzaju skażenia), poddawanie działaniu gazu (24-48h) oraz przewietrzanie w komorze fumigacyjnej i w osobnym, wentylowanym pomieszczeniu (2-3 doby), trwa 7 dni.

Komora fumigacyjna spełnia wymagania norm krajowych i europejskich, i posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta (Konvak). Personel obsługujący komorę jest właściwie przeszkolony, posiada gruntowną wiedzę konserwatorską oraz duże doświadczenie w pracy z zabytkami, co gwarantuje profesjonalne wykonywanie usług.

Do dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania stosujemy gaz sterylizacyjny S-9 (karta charakterystyki wyrobu dostępna na stronie internetowej producenta „Sterylgaz” Sp.z.o.o, Płock, www.sterylgaz.com.pl), którego składnikiem aktywnym jest tlenek etylenu (C2H4O) – gaz o silnym działaniu toksycznym na wszystkie organizmy żywe. Jego wysoką skuteczność i wszechstronność oddziaływania na mikroorganizmy (najszersze spektrum biobójcze) potwierdza wieloletnie stosowanie go (dawniej pod nazwą handlową Rotanox, a obecnie gaz do sterylizacji typ S) przez muzea, pracownie konserwatorskie i laboratoria, archiwa, szpitale oraz zakłady farmaceutyczne i produkcyjne sprzętu medycznego. Co więcej gaz S-9 jest nieszkodliwy dla materiałów, z których wykonywane są obiekty i pod tym względem gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Po zakończeniu cyklu dezynfekcji, obiekty są całkowicie pozbawione gazu, nie stanowią żadnego zagrożenia i są bezpieczne dla ludzi. Wraz z obiektami wydawane jest stosowne zaświadczenie, zawierające podstawowe informacje dotyczące przebiegu procesu dezynfekcji.

Koszt jednego cyklu wynosi 3400 zł netto, lub 400 zł netto za 1m3

Przy  większych zleceniach możliwe  jest  udzielenie rabatu.

W ramach dodatkowego zlecenia zakres usługi może być w szczególnych przypadkach poszerzony o transport obiektów oraz o wykonanie pełnych, laboratoryjnych badań mikrobiologicznych.

komora dezynfekcyjna

Gwarancja skuteczności

Każdy proces dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania jest kontrolowany testami chemicznymi i biologicznymi, specjalizującej się w tym zakresie, niemieckiej firmy gke GmbH. Wyniki testów, uzupełnione pełną dokumentacją procesu, potwierdzają skuteczność wykonywanych w naszej fumigacyjnej komorze gazowań.

Referencje:

Podczas  wieloletniej  działalności, opartej na bogatej tradycji muzealnej w zakresie działań prewencyjnych i doświadczeniu w ochronie dóbr kultury, wykonaliśmy szereg dezynfekcji   dla liczących się w kraju instytucji kultury, nauki i administracji  m.in. dla:

  • Bibliotek (Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej),
  • Muzeów (Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Łazienek Królewskich w Warszawie),
  • Archiwów (Archiwum Polskiego Radia S.A, Archiwów Sądowych i Państwowych),
  • Urzędów,
  • wielu innych instytucji z Warszawy, województwa mazowieckiego oraz z całej Polski.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania.

Adres siedziby firmy:
ul. Natolińska 3m84
00-562 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16
02-958 Warszawa

Adres wykonywania usługi:
ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16
02-958 Warszawa
(wjazd od ul. Biedronki na teren zaplecza ogrodów i parku w Wilanowie)

tel. kom.: 797 875 222
tel.: 22 544 28 26 - biuro
tel.: 22 544 27 00 - centrala
fax: 22 842 31 16
dezynfekcja.artec@gmail.com
www.wilanow-palac.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-czwartek: 9.00-16.00
kontakt telefony poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

 

Godziny pracy:

Obiekty przyjmujemy do dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w poniedziałki i czwartki, w godzinach: 9.00-12.00. Zastrzegamy sobie możliwość zmian tych terminów w zależności od ilości zleceń. Kontakt telefoniczny (tel. kom.: +48 797 875 222) od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.